Villat ja kartanot
Talin kartano. - Kuva yllä Copyright © From Manhattan to Havana - All Rights Reserved.

Suomen kaunein kartano

Talin kartano

Talin kartanon historia ulottuu 1600-luvulle saakka, mutta varsinaisesti kartano siitä tuli 1770-luvulla. Tärkeä vaihe alueen historiassa on ns. Nybergin aika. Gabriel Nyberg (1738-1797) muodosti alueella sijainneesta kolmesta tilasta Talin kartanon, joka pysyi suvun hallinnassa yli yhdeksänkymmentä vuotta. Gabriel Nybergin suvun aikana luotiin pohja Talin kartanopuutarhalle ja Nybergit olivat innokkaita puutarhanharrastajia usean sukupolven ajan.

Ensimmäinen kartanorakennus sijaitsi nykyisen tilanhoitajan rakennuksen paikalla. Sisääntulotie johti suoraan kohti päärakennusta päättyen suorakaiteen muotoiseen pihaan. Heti kartanorakennuksen takana meren puolella oli kahdeksaan symmetriseen kortteliin jaettu maustepuutarha. Kartanon takana tie jatkui suuntansa säilyttäen viivasuorana merenrantaan asti päättyen laivalaituriin. Puurivit kasvoivat tien molemmin puolin.

Rannassa sijaitsi englantilaisen maisemapuiston henkeen rakennettu puutarha omaperäisine huvimajoineen. Puutarhaan istutettiin mm. kuusiryhmiä, joiden tarkoitus oli luoda melankolinen tunnelma.

Talin kartano siirtyi Ramsayn suvun omistukseen vuonna 1871. Suku hallitsi tilaa vuoteen 1930 asti, jolloin Helsingin kaupungista jälleen tuli kartanon omistaja.

Talin maisemapuisto on kulttuurihistoriallisesti, maisemallisesti ja puutarhataiteellisesti merkittävä kokonaisuus. Sen historialliset vaiheet ovat edelleen aistittavissa. Maisemaa halkova koivukuja sekä avoimena säilynyt reunametsien rajaama maisematila ovat selkeitä piirteitä alueella sijainneesta englantilaistyylisestä maisemapuistosta. Avoin, puistomainen maisema ovat säilyttäneet luonteensa pitkälti golftoiminnan ansiosta.

Erityinen lukunsa on Helsingin paksuin puu, joka on kartanon pihalla. Se on ympäryysmitaltaan yli kuusimetrinen tammi ja luonnollisestikin se on rauhoitettu luontokohde. (Rakennusvirasto: Talin kartano, hoito- ja kehittämissuunnitelma)