Villat ja kartanot
Louhisaaren kartano, Askainen. - Kuvat Copyright © Ninara - Creative Commons.

Suomen kaunein kartano

Louhisaaren kartano

Louhisaari kuului yli kolmesataa vuotta Fleming-suvulle ja yli sata vuotta Mannerheim-suvulle. Suomen marsalkka C. G. E. Mannerheim syntyi siellä vuonna 1867.

Louhisaaren kartano

Louhisaaren kartano. - Kuva Copyright © Ninara - Creative Commons.

Louhisaaren 1650-luvulla valmistunut päärakennus edustaa Suomessa harvinaista palatsiarkkitehtuuria. Sen juhlakerros ja talouskerros ovat 1600-luvun asussa. Keskimmäinen kerros, varsinainen asuinkerros, on uusittu 1700- ja 1800-luvulla ja sen huoneet edustavat tuon ajan sisustusta. Louhisaaressa on myös laaja englantilainen puisto kävelyteineen.


Louhisaaren kartano

Louhisaaren kartano. - Kuva Copyright © Ninara - Creative Commons.

Louhisaari (ruots. Villnäs slott) on Askaisissa nykyisen Maskun kunnan alueella Varsinais-Suomessa sijaitseva kartanolinna. Päärakennusta sekä sivurakennuksia ympäröi englantilaistyylinen puisto, ja kokonaisuus muodostaa yhden Suomen parhaiten säilyneistä kartanomiljöistä. Päärakennus ja sivurakennukset ovat valmistuneet vuonna 1655.

Louhisaari kuului Fleming-suvulle noin vuodesta 1450 vuoteen 1791 ja Mannerheim-suvulle vuodesta 1795 vuoteen 1903. Kartano päätyi vuonna 1961 Suomen valtion omistukseen ja Muinaistieteellisen toimikunnan eli nykyisen Museoviraston hallintaan. Päärakennus sivurakennuksineen restauroitiin ja avattiin museoksi sisustettuna yleisölle 1. kesäkuuta 1967.

Kenraalikuvernööri Herman Klaunpoika Fleming rakennutti 1650-luvulla valmistuneet Askaisten kirkon ja Louhisaaren linnan. Louhisaaren patronaattioikeudet lakkasivat viimeisenä kartanona Suomessa vuonna 1910.

Louhisaaren kartano

Askaisten kirkko. - Kuva Copyright © Ninara - Creative Commons.

Kartano ja kirkko muodostavat valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön.

Nykyisin Louhisaari on erittäin suosittu matkailukohde sekä kotimaasta ja ulkomailta tuleville vieraille. (Museovirasto, Wikipedia)

Louhisaaren kartano
Louhisaaren kartano
Louhisaaren kartano

Louhisaaren kartano. - Kuvat Copyright © Ninara - Creative Commons.
Louhisaaren kartano

Louhisaaren kartano. - Kuva Copyright © Ninara - Creative Commons.