Villat ja kartanot
Kyyhkylän kartano. - Kuva yllä Copyright © From Manhattan to Havana - All Rights Reserved.

Suomen kaunein kartano

Kyyhkylän kartano

Etelä-Savossa, 7 km Mikkelin keskustasta sijaitsee Kyyhkylän kartano. Se syntyi 1630-luvulla kahdesta lähekkäin sijainneesta talosta, joiden kummankin isännät olivat varsin vauraita. Talot olivat hankkineet omaisuutensa toimittamalla hevosia Ruotsi-Suomen armeijalle ainakin 1570-luvulta. Kyyhkylän kartanon päärakennus on rakennettu 1856, ja sen peruskorjaus valmistui vuonna 2005. Kartanolla on ollut useita omistajia ja erilaisia käyttötarkoituksia.

Vapaussodan Invalidien liitto osti kartanon vuonna 1927 ja perusti tällöin sinne invalidikodin. Vapaussodan Invalidien liitto luovutti kartanon vuonna 1970 Sotainvalidien Veljesliitolle. Luovutuksen jälkeen kartano toimi Kyyhkylän invalidi- ja sairaskotina. Kyyhkylän kuntoutussairaalaa alettiin rakentaa vuonna 1973, jolloin kartano yhdistyi osaksi kuntoutussairaalaan. Vuoteen 1988 asti vanha päärakennus sivurakennuksineen ja Kyyhkylän kuntoutussairaala olivat kaksi erillistä laitosta, mutta sittemmin ne ovat toimineet yhdessä.

Kartanohotelli

Kyyhkylän Kartano sijaitsee aivan Kyyhkylän Kuntoutuskeskuksen läheisyydessä. Kartano toimii hotellina ja majoitustilana kursseilla sekä kokous- ja juhlatilana. Kartano on peruskorjattu vuonna 2006. Kartano toimii myös tilausravintolana vuoden ympäri. Majoitustilana toimii Kartanon yläkerta, jossa on yhteensä 14 huonetta. Kartanossa on myös erilaisia kokoustiloja.

Kesällä vuonna 2011 vanhan kartanon pihapiiriin valmistui uusi majoitusrakennus. Rakennus toimii hotelli- ja kokouspaikkana. (Wikipedia)