Maan ulkopuolinen elämä - ufot ja alienit

Maan ulkopuolinen elämä - olemmeko yksin maailmankaikkeudessa?

Mitä Maan ulkopuolisesta älyllisestä elämästä, ja elämästä avaruudessa ylipäänsä, tällä hetkellä tiedetään ja ajatellaan. Tähän mennessä Maan ulkopuolelta ei ole koskaan löydetty elämää, eikä ole olemassa todisteita siitä, että avaruuden muukalaiset olisivat joskus käyneet Maassa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että maailmankaikkeus olisi eloton. Vaikka selviä merkkejä elämästä ei ole koskaan havaittu, Maan ulkopuolisen elämän mahdollisuus – sitä tukeva tieteellinen logiikka – on tullut yhä uskottavammaksi. Aiemmin pohdittiin sitä, onko Universumissa Maan kaltaisia planeettoja. Sitten tieteellinen kehitys teki mahdolliseksi löytää ne. Ehkä Maan ulkopuolisen elämän löytäminen toteutuu myös aikoinaan, mutta se vaatii samanlaisen tieteen ja tutkimusmenetelmien kehittymisen.

Hollywood-elokuvat ja tieteiskirjallisuus ruokkivat uskoa, että muukalaiset ovat hirviön kaltaisia olentoja, jotka ovat hyvin erilaisia kuin ihmiset. Mutta uusi tutkimus viittaa siihen, että meillä voisi olla enemmän yhteistä Maan ulkopuolisten naapuriemme kanssa, kuin alun perin luulimme.

Ja jos elämää muualta joskus löytyy, niin tutkijoiden mukaan siitä ilmoittaminen Maan kansalaisille olisi oma ja valtava ongelmansa, sillä tuollainen ilmoitus voisi synnyttää keskuudessamme kaaosta.

Älyllinen elämä Universumissa

Jos muualla avaruudessa kehittyy samanlaista älyllistä elämää kuin Maassa, niin sitä edustavat olennot voisivat näyttää ihan erilaisilta, tai varsin samanlaisiltakin, kuin ihmiset.

Muualla avaruudessa älykäs elämä on samanlaista kuin meillä Maassa

Simon Conway Morris, Cambridgen yliopiston evoluutiobiologi uskoo, että on hyvin mahdollista, että älykäs Maan ulkopuolinen elämä näyttää paljon meidän kaltaiseltamme.

Eri lajit kehittyvät itsenäisesti samanlaisilla kaavoilla, Morris esittää teoksessaan The Runes of Evolution, ja todennäköisesti ne tekisivät samoin kaikilla muilla, Maan ulkopuolisilla planeetoilla.

"Asiat, joita pidämme tärkeimpinä", hän toteaa, "kognitiivinen, tietoon liittyvä ajattelu, suuret aivot, älykkyys ja työkalujen valmistus suuntaavat kehityksen kohti samaa lopputulosta."

Koska on olemassa muita planeettoja, jotka näyttävät paljon Maa-planeetalta – ja avaruusteleskooppi Kepler havaitsee parhaillaan, että niitä todellakin on runsaasti – ihmisen kaltaisen Maan ulkopuolisen älykkyyden todennäköisyys näillä planeetoilla ei ole kaukaa haettu ajatus. "Kun evoluution tulokset ovat ainakin suurelta osin ennustettavissa", Morris sanoo, "niin mikä pätee Maahan, pätee koko Linnunradalla ja sen ulkopuolella."

Myös Cambridgen yliopiston tutkija, eläintieteilijä ja astrobiologi Arik Kershenbaum toteaa saman: "Kun eläintieteilijät tutkivat elämää maapallolla, me tutkimme mekanismeja. Tutkimme, kuinka elämästä tuli sellainen kuin se on. Ja koska evoluutio on elämän selittävä mekanismi kaikkialla, maapallolla havaitsemiemme periaatteiden pitäisi olla sovellettavissa kaikkialla muualla maailmankaikkeudessa".

Älyllinen elämä Universumissa

Ensimmäisten ulkoavaruuden avaruusalusten mukana Maahan saapuisi ehkä robotteja.

Ensiksi tulevat robotit tai koneet

Populaarikulttuurissa esitellään Maan ulkopuolisia olentoja, jotka astuvat avaruusaluksista Maahan. Mutta tiedemiehet, kuten SETI-instituutin tähtitieteilijä Seth Shostak, kiistävät tämän ajatuksen.

Koska matka halki avaruuden on valtavan pitkä ja samalla valtava investointi, ja jos avaruusolennot haluaisivat yhteyden Maa-planeetan kanssa, niin he todennäköisesti lähettäisivät ensiksi tänne robotteja ja tietokoneita. "Ei ole niin, että lentävän lautasen luukku avautuisi ja näkisimme oudon avaruusolion käpälän työntyvän ulos", on Shostak sanonut. "Se olisi todennäköisemmin robotin käsi."

Shostak ja muut tutkijat ovat myös ehdottaneet, että Maan ulkopuoliset vierailijat voisivat olla koneita.

Älyllinen elämä Universumissa

Olemme avaruuden muukalaisille ehkä bakteerien arvoisia

Teoreettinen fyysikko ja kosmologi Stephen Hawking on tehnyt mielipiteensä maan ulkopuolisesta elämästä hyvin selväksi. "Jos muukalaiset koskaan vierailevat meillä, uskon, että lopputulos olisi pitkälti sama kuin silloin, kun Kristoffer Kolumbus saapui ensimmäistä kertaa Amerikkaan, mikä ei osoittautunut kovin hyväksi intiaanien kannalta", hän on todennut.

Stephen Hawkingin mukaan se, että Maasta yritettäisiin ottaa yhteyttä johonkin avaruuden sivilisaatioon, sisältää suuren riskin. Meidän olisi ehkä parempi olla täällä hyvin hiljaa. Hawking on todennut, että "sivilisaatio, joka ehkä lukee avaruuteen lähettämämme viestin, voi olla kehityksessä miljardeja vuosia meitä edellä. Jos näin on, he ovat huomattavasti tehokkaampia kuin me, eivätkä ehkä näe meitä arvokkaampina kuin mitä me näemme bakteerit."

Tutkijat ovat myös esittäneet, että Maan ulkopuoliset sivilisaatiot voivat nähdä kiinnostavina ainoastaan Maan luonnonvarat, eikä ihmisillä olisi mitään arvoa taikka merkitystä.

Älyllinen elämä Universumissa

Avaruuden muukalaiset imaisevat Maan pinnalta ihmisiä alukseensa tutkittavikseen - mutta leikeltäviksikö, vaiko keskusteluihin?

Ystävällisiä vaiko vihamielisiä tulijoita?

Kukaan ei voi tietää, millaisia ja minkälaisin motiivein varustautuneita olisivat Maahan mahdollisesti joskus saapuvat avaruuden muukalaiset. Miten he toimisivat ja mitä he tekisivät. Koska muukalaiset voisivat olla miljardeja vuosia edellä kehityksessään, suhteessaan Maan ihmisiin, niin se olisi ihan samaa, kuin ihmiset kohtaisivat 500 miljoonaa vuotta sitten eläneitä, alkeellisia trilobiitteja. Tulijat voisivat alla aggressiivisia, koska aggressio on osa darwinististakin järjestelmää, tai he voisivat olla rauhanomaisia.

On mahdollista, että avaruusolennot ovat kehittyneet aivan kuten ihmisetkin – kyetäkseen sekä väkivaltaiseen aggressioon että rauhanomaiseen lähestymiseen. Mutta kun evoluutio Maassa perustuu vahvimpien selviytymiseen, "meillä on hyvä syy uskoa, että aggressiiviset vaistot ovat läsnä myös tässä kohtaamistilanteessa", toteaa intialainen astrobiologi Pushkar Ganesh Vaidya. "Se, miten hyvin muukalaiset ovat oppineet hillitsemään aggressiivisia vaistojaan - koska hekin muuten mahdollisesti olisivat jo tuhonneet itse itsensä - jää täysin arvailujen varaan".

Älyllinen elämä Universumissa

Ystävällisenkin näköinen avaruuden muukalainen voi kuljettaa mukanaan Maahan mikrobeja, jotka pyyhkäisevät hyökyaallon lailla koko ihmiskunnan pois Maan päältä.

Vaarallinen kontaminaatio

Planeettojen välinen kontaminaatio on vaarallinen mahdollisuus, jota astrobiologit joutuvat myös pohtimaan. Kontaminaatio tarkoittaa ei-toivotun osatekijän läsnäoloa esimerkiksi materiaalissa, kappaleessa tai luonnonympäristössä. Yleensä kontaminaatiosta seuraa erilaisia haittavaikutuksia tai riskejä.

Avaruuskappaleiden mikrobit saattavat olla hyvänlaatuisia, sanoo NASAn planeettojen suojelusta vastaava John Rummel. Mutta ehkä eivät. Tästä syystä niin monia turvallisuusprotokollia on perustettu suojaamaan maapalloa tähtienvälisten näytteiden tuntemattomilta mikrobeilta.

"Vaikka lämpimän, märän ihmiskehon ja kylmän, kuivan Marsin ympäristön välillä ei pitäisi olla samankaltaisuutta, maapallolla voi varmasti olla ympäristöjä, joissa Mars-elämä voi kukoistaa, jos se kuljetetaan tänne luotaimen tai ihmisten mukana", toteaa astrobiologi David Warmflash. "Ympäristöekologia ja maapallon biosfäärit ovat tunnetusti monimutkaisia, joten emme halua vapauttaa alkuperäistä marsilaista mikrobia Maan päälle, etenkään planeettamme "Marsin kaltaisilla" alueilla."

Älyllinen elämä Universumissa

Menneisyys oppaana tulevaisuuteen

Tiedemiehet eri puolilla maailmaa tutkivat sitä, miten elämä maapallolla on syntynyt ja kehittynyt - ja mitä se kertoo siitä, miten elämä muualla maailmankaikkeudessa voi syntyä ja kehittyä. Tässä yhteydessä eräitä peruskysymyksiä ovat:

Mitkä olivat ne vaiheet, jotka johtivat elottomat materiaalit – kivet, sedimentit, orgaaniset yhdisteet, veden – yhdistymään ja rakentamaan eläviä organismeja, joilla oli toistuvia geenejä, soluseinämiä ja kyky lisääntyä?

Mikä johti uusien elämänmuotojen lisääntymiseen Maan päällä?

Miten vesi ja välttämättömät orgaaniset yhdisteet saapuvat planeetoille ja kuille ja miten ne ovat vuorovaikutuksessa planeettojen ja kuiden kanssa, joille ne laskeutuvat?

Onko mahdollista oppia planeettojen pinnalla olevista kemikaaleista ja mineraaleista, voisiko niillä elää mikrobeja, myös planeetan pinnan alla?

Onko mahdollista, jopa todennäköistä, että elämää on olemassa muualla, perustuen muihin alkuaineisiin kuin hiileen ja eri systeemiin kuin DNA? Voisiko sellaista elämää jopa olla täällä Maan päällä, mutta sitä ei ole vielä havaittu?

Älyllinen elämä Universumissa

Avaruuden muukalainenko?

Miltä avaruuden muukalaiset näyttäisivät?

Taiteilijoiden meille luomien kuvien myötä ajattelemme helposti niin, että avaruuden muukalaiset näyttäisivät hieman samanlaisilta, kuin me ihmiset. Vaikka vain mielikuvitus on ollut rajana sille, millaisiksi näitä muukalaisiksi on kuviteltu, ei ole laisinkaan mahdotonta, että he kuitenkin näyttäisivät jossakin määrin jopa samanlaisilta, kuin mekin.

"Olettamalla, että avaruusoliot ovat kokeneet evoluutionsa myötä suurta kehitystä – kuten on tapahtunut Maankin päällä, voimme evoluutioteorian mukaan päätyä siihen, että ne näyttäisivät meidän kaltaisiltamme." - Sam Levin, tutkija, Oxfordin yliopisto, Eläintieteen laitos


Kaiken kaikkiaan, elämä muilla planeetoilla voi näyttää kuitenkin aivan toisenlaiselta, kuin Maassa, ja sen löytävillä tiedemiehilläkin voi aluksi olla jopa vaikeuksia tunnistaa tuo vieras elämä. Ihmisen näkökulmasta jokin vieras planeetta voi näyttää elämälle hyvin vihamieliseltä ja mahdottomalta, ja siltikin elämää voi esiintyä.

Älyllinen elämä Universumissa

Punainen planeetta Mars.

Eksoplaneetat ja Mars!

Samaan aikaan, kun odotetaan vierailijoita avaruudesta, suuntaavat avaruustutkijat katseensa kohti eksoplaneettoja ja juuri näihin aikoihin erityisesti Marsia, etsiessään maailmankaikkeudesta merkkejä elämästä.

Eksoplaneetat ovat planeettoja, jotka kiertävät jotain muuta tähteä kuin Aurinkoa. Ensimmäinen varmistettu eksoplaneetta löydettiin vuonna 1992, ja 20 helmikuuta 2023 löydettyjen eksoplaneettojen määrä oli jo 5 250.

Maa on toistaiseksi ainoa planeetta, jolla on elämää. Tiedemiehet etsivät galaksistamme Maan kaltaisia planeettoja ja elämänmerkkejä. Kuten näemme Maan päällä, elämä voi mukautua olosuhteisiin, joita ihmiset pitävät erittäin ankarina (lämpötila, säteily, suolaisuus, happamuus, kuivuus jne.). Joten voi olla mahdollista, että elämä alkoi muissa maailmoissa ja sopeutui olosuhteisiin, jotka ovat melko vieraita sille, mihin me Maassa olemme tottuneet.

Tähän mennessä on jo löydetty monia Maan kokoisia kivisiä eksoplaneettoja, joista osa on tähtiensä suhteen asumiskelpoisilla etäisyyksillä. Selvittelyt sen suhteen, että onko niillä elämää, jatkuvat.

Onko Marsissa joskus ollut elämää? NASA tutkii tätä nykyisin intensiivisesti. Syksyllä 2022 Nasan tutkijat kertoivat, että Marsia tutkiva Perseverance-mönkijä oli löytänyt kraatterin pohjasta kiviä, jotka viittaavat muinaiseen elämään planeetalla. Kivet voivat tutkijoiden mukaan olla merkki mikrobien olemassaolosta planeetalla miljardeja vuosia sitten. NASAn tässä tutkimuksessa ei etsitä viitteitä olemassa olevasta elämästä, vaan katsotaan hyvin kaukaiseen menneisyyteen, jolloin Marsin ilmasto oli erilainen ja suotuisampi elämälle kuin nykypäivänä. Löydetyissä kivissä on nähtävillä veden tekemiä muutoksia. Ja siellä, missä vettä, siellä elämää.

Lähteet
*Iltalehti, Jussi Ojala: Marsista saattoi löytyä jälkiä elämästä
*University of Oxford: Aliens may be more like us than we think
*Wikipedia: Kontaminaatio
*NASA: Are We Alone in the Universe? NASA Calls for New Framework
*NASA: Life, Here and Beyond
*NASA: Are we alone in the universe? You’re not alone if you want to find out!
*NASA: The Search For Life
*Quantamagazine: Why Extraterrestrial Life May Not Seem Entirely Alien
*Scientific American: The Search for Extraterrestrial Life as We Don’t Know It
*Insider: The UFO shoot-downs show the hardest part of discovering alien life may be announcing it
*Syfy: Here are 5 things serious scientists believe about extraterrestrial life