Tunturisuden sivut

SUOMEN NISÄKKÄÄT

Suomesta on tavattu noin 80 nisäkäslajia. Yleisimpiä ja siten runsaslukuisimpia nisäkkäitämme ovat metsämyyrä ja metsäpäästäinen. (Wikipedia)

SUOMEN LINNUT

Suomessa oli 31.12.2020 mennessä havaittu hyväksytysti 482 luonnonvaraiseksi luokiteltua lintulajia. (BirdLife) Juhannusjuhlat Linnut.